065-512-4797

อัตราค่าเช่า

ตารางแสดงค่าเช่า แบบมีสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

ประเภทรูปแบบห้องขนาดค่าเช่ารายเดือนสรุปค่าแรกเข้าพร้อมอยู่ชั้น
ห้องเปล่าสตูดิโอไม่ระบุ3,000 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 3000 + ประกัน 5000=8,000บ.4-5
ห้องเฟอร์นิเจอร์(ไม่มีแอร์)สตูดิโอไม่ระบุ3,700 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 3700 + ประกัน 5000=8,700บ.4
ห้องแอร์ + เฟอร์นิเจอร์สตูดิโอไม่ระบุ4,200 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 4200 + ประกัน7000=11,200บ.1-3
ร้านค้าเช่าสตูดิโอไม่ระบุ4,500 – 6000 บาทติดต่อสอบถามอีกครั้ง1
ห้องเปล่ามีแอร์สตูดิโอไม่ระบุ4,200 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 4200 + ประกัน7000=11,200บ.2-3

ตารางแสดงค่าเช่า แบบไม่มีสัญญาขั้นต่ำ (อยู่ 1 – 5 เดือน)

ประเภทรูปแบบห้องขนาดค่าเช่ารายเดือนสรุปค่าแรกเข้าพร้อมอยู่ชั้น
ห้องเปล่าสตูดิโอไม่ระบุ3,200 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 3200 + ประกัน 5000=8,200บ.4-5
ห้องเฟอร์นิเจอร์(ไม่มีแอร์)สตูดิโอไม่ระบุ4,200 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 4200 + ประกัน 5000=9,200บ.4
ห้องแอร์ + เฟอร์นิเจอร์สตูดิโอไม่ระบุ4,800 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 4800 + ประกัน7000=11,800บ.1-3
ร้านค้าเช่าสตูดิโอไม่ระบุ4,500 – 6000 บาทติดต่อสอบถามอีกครั้ง1
ห้องเปล่ามีแอร์สตูดิโอไม่ระบุ4,800 บาทค่าเช่าล่วงหน้า 4800 + ประกัน7000=11,800บ.2-3

ค่าที่จอดรถยนต์เพิ่มเดือนละ 300 + (ค้ำประกันกุญแจ 300)= 600 บาท
ค่าคีย์การ์ดใบละ 150 บาท น้ำ 18 ขั้นต่ำ 100 บาท ไฟ 7 ขั้นต่ำ 100 บาท ไม่มีส่วนกลาง free wifi 1 user